Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Εως 31/12 για το μέρισμα του 2007

H Βογιατζόγλου γνωστοποιεί ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2007 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2001 που ανέρχεται σε ευρώ 0,10 ανά μετοχή.

Βογιατζόγλου: Εως 31/12 για το μέρισμα του 2007
H Βογιατζόγλου γνωστοποιεί ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2007 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2001 που ανέρχεται σε ευρώ 0,10 ανά μετοχή.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μη εισπραχθέντα μερίσματα παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v