Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΛΜ: Aλλαγή χρήσης κεφαλαίων 1,318 εκατ.

Η Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππας αποφασίζει την διαφοροποίηση της χρήσης των κεφαλαίων ποσού 1.318.654 ευρώ. Συγκεκριμένα, το ποσό θα κατευθυνθεί στην εξαγορά εταιρίας για την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της εταιρίας Early Learning Center.

ΚΛΜ: Aλλαγή χρήσης κεφαλαίων 1,318 εκατ.
Με την από 12/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππας, η εταιρία αποφασίζει την διαφοροποίηση της χρήσης των κεφαλαίων ποσού 1.318.654 ευρώ που αντλήθηκαν μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, το ποσό αυτό να προορισθεί ως μέρος του τιμήματος για την αγορά του συνόλου των μετοχών της κυπριακής εταιρίας με την επωνυμία ”Compton House Properties” και την εκ της ανωτέρω αγοράς απόκτηση της συμμετοχής της ως άνω κυπριακής κατά ποσοστό 100% στην ελληνική εταιρεία ”Compton House Hellas” η οποία διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα πώλησης των προϊόντων της εταιρίας Early Learning Center, ήτοι παιδικών επιμορφωτικών παιχνιδιών, στην Ελλάδα.

Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί αποδοτικότερα ο βασικός στόχος της δημιουργίας καταστημάτων εμπορικής δραστηριότητας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v