Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εκλογή νέου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της MIG

Το Δ.Σ. της MIG προέβη χθες στην εκλογή του κ. Christophe Vivien ως νέου εκτελεστικού μέλους του, σε πλήρωση κενωθείσας θέσης.

Εκλογή νέου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της MIG

Η Marfin Investment Group ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σε χθεσινή συνεδρίασή του εξέλεξε τον κ. Christophe Vivien ως νέο εκτελεστικό μέλος του, σε πλήρωση κενωθείσας θέσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει πλέον ως εξής:

1. Σταύρος Λεκκάκος, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος,

2. Εμμανουήλ Ξανθάκης, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος,

3. Παναγιώτης Θρουβάλας, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος,

4. Αθανάσιος Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος,

5. Christophe Vivien, Εκτελεστικό Μέλος,

6. Iskandar Safa, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

7. Joseph Iskander, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

8. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

9. Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

10. Κωνσταντίνος Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

11. Σπυρίδων Παπασπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

12. Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και

13. Θεόδωρος Μυλωνάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v