Ελτον: Αγορά μετοχών από τον κ. Ν. Παπαθανασίου

O κ. Παπαθανασίου Νέστορας του Δημητρίου, κύριος μέτοχος και ειδικός σύμβουλος της εταιρίας ΕΛΤΟΝ, προέβη την 10/01/2008 σε αγορά 6.807 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 6.670,86 ευρώ.

Ελτον: Αγορά μετοχών από τον κ. Ν. Παπαθανασίου
O κ. Παπαθανασίου Νέστορας του Δημητρίου, κύριος μέτοχος και ειδικός σύμβουλος της εταιρίας ΕΛΤΟΝ, προέβη την 10/01/2008 σε αγορά 6.807 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, συνολικής καθαρής αξίας 6.670,86 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v