Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EYΠΡΟ: Απέκτησε 2 ακίνητα έναντι 16 εκ. €

Στην απόκτηση 2 ακινήτων με χρήση καταστήματος επί της Λεωφόρου Κηφισίας, συνολικής επιφάνειας 3.411,27 τ.μ., προχώρησε η Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ στις 18 Ιανουαρίου 2008 από την εταιρία Pasal Development S.A., στο πλαίσιο της υλοποίησης της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρίας για την περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της.

EYΠΡΟ: Απέκτησε 2 ακίνητα έναντι 16 εκ. €
Στην απόκτηση 2 ακινήτων με χρήση καταστήματος επί της Λεωφόρου Κηφισίας, συνολικής επιφάνειας 3.411,27 τ.μ., προχώρησε η Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ στις 18 Ιανουαρίου 2008 από την εταιρία Pasal Development S.A., στο πλαίσιο της υλοποίησης της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρίας για την περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της.

Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση των συγκεκριμένων ακινήτων καθορίστηκε περίπου στα 16 εκατ. ευρώ.

To πρώτο ακίνητο βρίσκεται επί της Λεωφ. Κηφισίας 42 και αποτελείται από 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, έχει συνολική επιφάνεια 1.221,51 τ.μ. και είναι μισθωμένο στην εταιρία SATO A.E., ενώ λειτουργούν καταστήματα εμπορίας επίπλων με τους διακριτικούς τίτλους ”BO CONCEPT” και ”MAISON COLONIALΕ”. Το τίμημα απόκτησης για το ακίνητο αυτό είναι περίπου 7 εκατ. ευρώ, ενώ η εκτιμηθείσα αξία όπως προσδιορίστηκε στη σχετική έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών ανέρχεται σε περίπου 7,4 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο ακίνητο που βρίσκεται επί της Λεωφ. Κηφισίας 69 έχει επιφάνεια 2.189,76 τ.μ., είναι μισθωμένο στην εταιρία SATO Α.Ε. και στεγάζει εκθεσιακό χώρο αυτής. Το τίμημα απόκτησης για το ακίνητο αυτό είναι 9 εκατ. ευρώ, ενώ η εκτιμηθείσα αξία όπως προσδιορίστηκε στη σχετική έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών ανέρχεται σε περίπου 9,5 εκατ. ευρώ.

Η εκτιμώμενη απόδοση της συγκεκριμένης επένδυσης (entry yield) υπολογίζεται σε 6%.

Το κόστος επισκευής και συντήρησης, τακτικής και έκτακτης, του κάθε ακινήτου καθώς και των Η/Μ εγκαταστάσεων και συστημάτων τους, στο σύνολό του, έχει αναλάβει η μισθώτρια εταιρία. Η εταιρία ευθύνεται μόνο για την αποκατάσταση φθορών ή βλαβών στα οικοδομικά στοιχεία των ακινήτων οι οποίες οφείλονται σε συνήθη χρήση.

Τέλος, η μισθώτρια εταιρία υποχρεούται στην ασφάλιση κάθε ακινήτου για τους κινδύνους που περιγράφονται στην υπ’ αριθμόν 7/259/19-12-2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με τον κ. Γεώργιο Χρυσικό, διευθυντή επενδύσεων της Eurobank Properties ΑΕΕΑΠ, ”η παρούσα επένδυση συνολικής αξίας 16 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε κατά 100% από μέρος των κεφαλαίων που αντλήθηκαν κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2007”.

Η παραπάνω επένδυση είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της εταιρίας για την ανάπτυξή της μέσω επιλεκτικών επενδύσεων στην αγορά γραφείων, καταστημάτων, αποθηκευτικών και βιομηχανικών χώρων σε γεωγραφικές περιοχές υψηλής εμπορικότητας, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες τόσο της κεφαλαιαγοράς όσο και της αγοράς ακινήτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v