Ελτον: Πώληση οικοπέδου έναντι 7 εκατ. ευρώ

Η ΕΛΤΟΝ ανακοινώνει ότι στα πλαίσια διαχείρισης και αποκόμισης οικονομικών ωφελειών από την ακίνητη περιουσία της, προέβη σε πώληση οικοπέδου (8.080 τ.μ.) με επ’ αυτού οικοδομημένου κτιρίου αποθήκης και γραφειακών χώρων που βρίσκεται στην Κάτω Κηφισιά έναντι 7 εκατ.

Ελτον: Πώληση οικοπέδου έναντι 7 εκατ. ευρώ
Η ΕΛΤΟΝ ανακοινώνει ότι στα πλαίσια διαχείρισης και αποκόμισης οικονομικών ωφελειών από την ακίνητη περιουσία της, προέβη σε πώληση οικοπέδου (8.080 τ.μ.) με επ’ αυτού οικοδομημένου κτιρίου αποθήκης και γραφειακών χώρων που βρίσκεται στην Κάτω Κηφισιά, οδός Ανδρέα Μεταξά 5. Το ακίνητο στέγαζε την έδρα της εταιρείας κατά το παρελθόν.

Το τίμημα της αγοραπωλησίας ανήλθε στα 7.000.000 ευρώ, το σύνολο των οποίων θα διατεθεί για την ολοσχερή εξόφληση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, την εξόφληση άλλων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας.

Εξάλλου, ο κ. Παπαθανασίου Νέστορας, κύριος μέτοχος και ειδικός σύμβουλος της Ελτον Χημικά, προέβη την 24/1/2008 σε αγορά 5.420 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 4.336 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v