Ελτον: Αγορά 54.058 μετοχών από Ηλ. Παπαθανασίου

Η κα Παπαθανασίου Ηλέκτρα του Νέστορα, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Ελτον Χημικά, προέβη την 31/1/2008 σε αγορά 54.058 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 45.949,30 ευρώ.

Ελτον: Αγορά 54.058 μετοχών από Ηλ. Παπαθανασίου
Η κα Παπαθανασίου Ηλέκτρα του Νέστορα, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Ελτον Χημικά, προέβη την 31/1/2008 σε αγορά 54.058 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής καθαρής αξίας 45.949,30 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v