Μοτοδυναμική: Διανομή 65.134 μετοχών στο προσωπικό

Στη διάθεση 65.134 ιδίων μετοχών στο προσωπικό, με τιμή διάθεσης 0,35 ευρώ ανά μετοχή, προέβη στις 13/12 η Μοτοδυναμική.

Μοτοδυναμική: Διανομή 65.134 μετοχών στο προσωπικό

Η Μοτοδυναμική γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των ιδίων μετοχών της εταιρίας στο προσωπικό.

Συγκεκριμένα η εταιρία προέβη μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας Alpha Finance και του Αποθετηρίου, σε διάθεση 65.134 ιδίων μετοχών στο προσωπικό με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αποφασίστηκαν στην από 17.10.2016 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατανομής των ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε στην από 19.10.2016 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τιμή διάθεσης 0,35 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία διάθεσης 22.796,90 ευρώ.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 13/12/2016 με την μεταβίβαση των μετοχών στους λογαριασμούς των υπαλλήλων ως ακολούθως:

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v