Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Δέκατη τέταρτη περίοδος εκτοκισμού ΜΟΔ

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους ομολογιούχους δανειστές θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΛΚΑΤ την 30.1.2017.

MIG: Δέκατη τέταρτη περίοδος εκτοκισμού ΜΟΔ

Η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου για αμφότερες τις σειρές του ΜΟΔ για την 14η Περίοδο Εκτοκισμού από 29.10.2016 έως 29.1.2017 είναι η 27η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με τους όρους του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της MIG έκδοσης της 29.7.2013 και 13.6.2014.

Για την Α΄ Σειρά του ΜΟΔ το ποσό των τόκων για την 14η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 2.916.070,49 ευρώ, ήτοι ποσό 0,017889 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 7% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 163.009.139 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση
στην ΕΧΑΕ.

Για τη Β΄ Σειρά του ΜΟΔ το ποσό των τόκων για την 14η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.417.029,87 ευρώ, ήτοι ποσό 0,016100 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 6,3% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 212.237.880 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην ΕΧΑΕ.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους ομολογιούχους δανειστές θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ΕΛΚΑΤ) την 30.1.2017, με την επιφύλαξη των νομοθετικών ρυθμίσεων για τη θέσπιση περιορισμών στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v