Έλτον: Αγορά 83.942 μετοχών από Η. Παπαθανασίου

Η κ. Παπαθανασίου Ηλέκτρα του Νέστορα, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Έλτον, προέβη στις 14, 15, 18 και στις 20/2/2008 διαδοχικά στην αγορά 83.942 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

Έλτον: Αγορά 83.942 μετοχών από Η. Παπαθανασίου
Η κ. Παπαθανασίου Ηλέκτρα του Νέστορα, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Έλτον, προέβη στις 14, 15, 18 και στις 20/2/2008 διαδοχικά στην αγορά 83.942 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v