Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανδρομέδα: Αύξηση κερδών 8,5% το 2016

Το ενεργητικό της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης ανήλθε σε ευρώ 8,97 εκατ. και το χαρτοφυλάκιό της ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, κατά περίπου 85,03% σε μετοχές, 8,36% σε ομόλογα και κατά 6,61% σε διαθέσιμα.

Ανδρομέδα: Αύξηση κερδών 8,5% το 2016

Η Alpha Trust - Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση 2016, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Οπως αναφέρει η εταιρία, οι επιτυχημένες επενδυτικές επιλογές σε μετοχές και ομόλογα καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση, συνετέλεσαν στην επίτευξη κερδών 8,51% κατά τη χρήση 2016. Οι κύριες επενδυτικές επιλογές σε εταιρίες μικρότερης μεν κεφαλαιοποίησης αλλά με ποιοτικά χαρακτηριστικά και ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη συνετέλεσαν στην υπεραπόδοση του Χαρτοφυλακίου έναντι αυτής του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παρουσίασε έντονη μεταβλητότητα και κατά το 2016 καθώς κινήθηκε ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων της αξιολόγησης της υλοποίησης του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, γεγονός που αναμένεται να επιδράσει και κατά την τρέχουσα χρονιά. Επιπλέον, σημαντική ήταν και η επίδραση γεγονότων από το εξωτερικό, όπως το βρετανικό δημοψήφισμα και το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, η αντοχή που επέδειξε η ελληνική οικονομία αλλά και οι δυνατότητες που παρουσίασαν αρκετές από τις εισηγμένες εταιρίες αποτέλεσαν ισχυρά κίνητρα για την εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Σε ένα εξαιρετικά σύνθετο διεθνές περιβάλλον, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και η επάνοδος της ελληνικής οικονομίας σε διατηρήσιμη αναπτυξιακή πορεία, κρίνονται ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την πορεία των εγχώριων επενδυτικών αξιών.

Στο τέλος της χρήσης του 2016, η ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ σημείωσε κέρδη, μετά από φόρους, ύψους 0,703 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 1,054 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν συνολικά σε 1,20 εκατ. ευρώ περίπου και προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και ζημίες από αγοραπωλησίες.

Η απόδοση της Εταιρείας ήταν 8,51% από την αρχή του έτους, έναντι αποδόσεων -5,05% που παρουσίασε κατά το ίδιο διάστημα ο FTSE/Χ.Α. Large Cap, -7,69% o FTSE/Χ.Α. MID CAP και 1,95% ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χ.Α.

Το ενεργητικό της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης ανήλθε σε ευρώ 8,97 εκατ. και το χαρτοφυλάκιό της ήταν επενδεδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, κατά περίπου 85,03% σε μετοχές, 8,36% σε ομόλογα και κατά 6,61% σε διαθέσιμα.

Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης ανήλθε σε 21,48 ευρώ και η χρηματιστηριακή τιμή της σε ευρώ 14,00, διαπραγματευόταν δηλαδή με discount 34,82%.

Στις 2.3.2017 η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας ήταν 22,80 ευρώ, διαπραγματευόταν δηλαδή με discount 37,59%.

Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρείας, κατά τη λήξη της χρήσης, ήταν στις εταιρείες ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ΣΑΡΑΝΤΗΣ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v