Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΛΜ: Απόφαση για ομολογιακό, εξαγορά εταιρίας

Την έκδοση και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτης ομολογιακού δανείου ποσού 6 εκατ. ευρώ, και την κατεύθυνση 1,318 εκ. ευρώ από τα αντληθέντα στην εξαγορά της κυπριακής Compton House Properties Limited, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Κλουκίνα Λάππας στη γ.σ. που συνήλθε στις 28/02/08 με απαρτία 67,42%.

ΚΛΜ: Απόφαση για ομολογιακό, εξαγορά εταιρίας
Την έκδοση και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθέτης ομολογιακού δανείου ποσού 6 εκατ. ευρώ, και την κατεύθυνση 1,318 εκ. ευρώ από τα αντληθέντα στην εξαγορά της κυπριακής Compton House Properties Limited, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Κλουκίνα Λάππας στη γ.σ. που συνήλθε στις 28/02/08 με απαρτία 67,42%.

Αναλυτικότερα, αποφασίσθηκε η έκδοση, και η διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού, έγχαρτου, Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) ποσού 6 εκατ. ευρώ.

Εγκρίθηκε η διαφοροποίηση της χρήσεως ποσού 1.318.654 ευρώ που προοριζόταν για την δημιουργία εμπορικών καταστημάτων εμπορικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και επικυρώθηκε η ήδη διενεργηθείσα διάθεση του ως άνω ποσού ως μέρος του τιμήματος για την αγορά του συνόλου των μετοχών της κυπριακής εταιρίας Compton House Properties Limited και για την, εκ της ανωτέρω αγοράς, απόκτηση της συμμετοχής της ως άνω κυπριακής κατά ποσοστό 100% στην ελληνική εταιρία Compton House Hellas, η οποία εταιρεία διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα πώλησης των προϊόντων της εταιρείας EARLY LEARNING CENTRE LIMITED, στην Ελλάδα.

Τέλος, αποφασίσθηκε:

α) η έναρξη της διαδικασίας αναδιοργάνωσης της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία ”Compton House Properties Limited” και

β) η έναρξη της διαδικασίας για την απορρόφηση από την εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Compton House Hellas, και

γ) η έναρξη της διαδικασίας της απόσχισης της τεχνικής δραστηριότητας της εταιρίας και της εισφοράς της σε κατά ποσοστό 100% θυγατρική της εταιρία σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 2166/1993.

Ο αποσχιζόμενος κλάδος της τεχνικής δραστηριότητας αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 30% του κύκλου εργασιών της εταιρίας κατά την τελευταία οικονομική χρήση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v