Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Άνοδος πωλήσεων και πτώση κερδών το 2016

Τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης διαμορφώθηκαν στα 652χιλ. από 539 χιλ. ευρώ το 2015. Το ΔΣ της θα προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,01 ευρώ ανά μετοχή καθώς και την επιστροφή κεφαλαίου 0,02 ευρώ ανά τίτλο.

ΓΕΒΚΑ: Άνοδος πωλήσεων και πτώση κερδών το 2016

Αύξηση πωλήσεων και περιορισμένη υποχώρηση κερδών σημείωσε το 2016 η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ειδικότερα:
-Οι πωλήσεις της από τα 23,6 ανέβηκαν στα 24 εκατ. ευρώ.
-Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο 1,066 εκατ. έναντι 1,187 εκατ. το 2015.
-Το καθαρό αποτέλεσμα μειώθηκε από τα 652 στα 539 χιλ. ευρώ.
-Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν για μια ακόμη χρονιά θετικές (+1,08 εκατ.), με αποτέλεσμα να χρηματοδοτήσουν την περυσινή διανομή μετρητών προς τους μετόχους και να μειώσουν περαιτέρω τον καθαρά δανεισμό στα στα 2,3 εκατ. ευρώ, παρά την κίνηση της διοίκησης να αυξήσει το στοκ της κατά το τέλος της προηγούμενης χρονιάς.
-Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου στα 22,7 εκατ. ευρώ και ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας στο 4,9.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,01 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,02 ευρώ ανά τίτλο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, «παρά την αρνητική διαμόρφωση του αποτελέσματος της χρήσης συγκριτικά με εκείνο της προηγούμενης, η διοίκηση εκτιμά θετικά την συνεχιζόμενη διαχρονικά επίτευξη κερδοφόρων αποτελεσμάτων από τις εταιρίες του ομίλου, την συνεχιζόμενη κεφαλαιουχική τους ενδυνάμωση, την διατήρηση της μέσης χορηγούμενης πίστωσης προς τους πελάτες του ομίλου (ανήλθε σε 128 ημέρες έναντι 140 το 2015) και περαιτέρω την διατήρηση της μέσης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων του ομίλου (219 ημέρες έναντι 227 το 2015). Εξίσου ενθαρρυντικά κρίνονται και τα μηνύματα από το μέτωπο των επισφαλειών της τρέχουσας χρήσης.

Παρά ταύτα το ρευστό και επικίνδυνο κλίμα της αγοράς επιβάλλει την περαιτέρω θωράκιση των εταιριών του ομίλου έναντι του πιστωτικού κινδύνου, μέσω της ορθολογικότερης χορήγησης πιστώσεων και περιορισμού του χρόνου πίστωσης σε πελάτες με εμφανή δείγματα κινδύνου. Επίσης, στα πλαίσια διατήρησης και επέκτασης των μέχρι σήμερα κεκτημένων, η διοίκηση του ομίλου αποσκοπεί στην περαιτέρω συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, στην θωράκιση των εταιριών του ομίλου από κινδύνους που προκαλούν ζημιογόνα αποτελέσματα και αρνητικές ταμειακές ροές και στον περιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους, για την περαιτέρω εξυγίανση και ενίσχυση της κεφαλαιουχικής τους διάρθρωσης μέσω του περιορισμού των υποχρεώσεων, κυρίως των τραπεζικών με στόχο την επιπλέον βελτίωση της σχέσης ιδίων προς ξένα κεφάλαια».

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v