Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2016

Η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 Μαίου.

AS Company: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2016

H AS COMPANY ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017 ως ακολούθως :

-Ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Στοιχείων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.ascompany.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) - Παρασκευή 7 Απριλίου 2017.

-Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων - Παρασκευή 5 Μάιου 2017.

Η διοίκηση της εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.

-Ανακοίνωση των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Στοιχείων και της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών - Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ως άνω ημερομηνίες ενημερώνοντας έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v