Αύξηση κερδών και τζίρου για την Μοτοδυναμική

Υπερδιπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη της Μοτοδυναμικής στα 943 χιλ. ευρώ. Αυξημένος ο κύκλος εργασιών. Στα 2,2 εκατ. ευρώ τα EBITDA.

Αύξηση κερδών και τζίρου για την Μοτοδυναμική

Αύξηση πωλήσεων και κερδών σημείωσε κατά την περυσινή οικονομική χρήση η Μοτοδυναμική, καθώς:

Ο κύκλος εργασιών της ανέβηκε από τα 45,88 στα 50,1 εκατ. ευρώ (+9,2%).

• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν πέρυσι στα 2,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,62 εκατ. το 2015.

Τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν (από τα 386 χιλ. στα 943 χιλ. ευρώ).

• Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2016 διαμορφώθηκαν στα 9,07 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές (+1,13 εκατ.) και οδήγησαν στη μείωση του καθαρού δανεισμού της εισηγμένης (τραπεζικές υποχρεώσεις μείον διαθέσιμα).

Το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση 2016.

Αναλύοντας τη δραστηριότητα του Ομίλου, στον Κλάδο ΥΑΜΑΗΑ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 31 εκ. ευρώ με αύξηση 9,5% έναντι του 2015 και με βελτιωμένο μικτό περιθώριο κέρδους που διαμορφώθηκε σε 21,3%. Ο Κλάδος περιλαμβάνει πωλήσεις δικύκλων, προϊόντων θάλασσας, καθώς και όλων των άλλων συμπληρωματικών προϊόντων, ανταλλακτικών & αξεσουάρ που αφορούν το brand YAMAHA.

Στον Κλάδο Λιανικής, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 6,6 εκ. ευρώ με αύξηση 4,8% έναντι του 2015, και με βελτιωμένο μικτό περιθώριο κέρδους που διαμορφώθηκε σε 17,3%. Ο συγκεκριμένος κλάδος περιλαμβάνει τις πωλήσεις της θυγατρικής ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. που δραστηριοποιείται με 4 καταστήματα στην Αττική, τις συνολικές πωλήσεις αξεσουάρ και ελαστικών του Ομίλου καθώς και τις νεοφυείς δραστηριότητες του διαδικτυακού καταστήματος MotoDirect και της ενοικίασης σκαφών. 

Στον Κλάδο Porsche, που περιλαμβάνει τις πωλήσεις αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ της συγκεκριμένης μάρκας, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 12,5 εκ. ευρώ με αύξηση 10,8% έναντι του 2015, και με σταθερό μικτό περιθώριο κέρδους στο 18%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος. Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε :

«Δεδομένης της γενικής οικονομικής συγκυρίας, το 2016 αποτέλεσε για τον Όμιλό μας μια ιδιαίτερα ικανοποιητική χρόνια. Εκτός της επίτευξης των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, ισχυροποιήσαμε τις θέσεις μας στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε και παράλληλα επενδύσαμε και σε νέες δραστηριότητες. Αναγνωρίζοντας την πλήρη ανάκαμψη της εταιρίας και προσδοκώντας την συνέχιση της θετικής της πορείας, το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει στη τακτική γενική συνέλευση, μεταξύ άλλων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των 351.000 ευρώ, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά, ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v