Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Λύση και εκκθάριση θυγατρικής της στη Ρουμανία

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Βογιατζόγλου, η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δομής του Ομίλου και για λειτουργικούς κυρίως λόγους.

Βογιατζόγλου: Λύση και εκκθάριση θυγατρικής της στη Ρουμανία

Τη λύση και θέση σε εκκαθάριση της θυγατρικής της με την επωνυμία Revos Management SRL, που εδρεύει στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, αποφάσισε η Βογιατζόγλου Systems

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Βογιατζόγλου, η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δομής του Ομίλου και για λειτουργικούς κυρίως λόγους.

Η Βογιατζόγλου συμμετέχει με ποσοστό 99% στην Revos. 

Σύμφωνα εμ την εταιρεία, λύση της Revos, η οποία εφεξής θα παύσει να ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στα οικονομικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, ίδια κεφάλαια, οικονομική θέση) και αποτελέσματα του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v