Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2016

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2017.

Ευρωσύμβουλοι: Δεν διανέμει μέρισμα για το 2016

Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017, το οποίο έχει ως εξής:

-Παρασκευή 28 Απριλίου 2017: Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2016 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης).

-Τετάρτη 31 Μαΐου 2017: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

-Δεν θα γίνει πρόταση διανομής μερίσματος από το Δ.Σ της Εταιρίας στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v