Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ακρίτας: Παραιτήθηκε από το ΔΣ ο Σαράντης Γκάγκας

Νέο μέλος στο ΔΣ της εισηγμένης ο Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος.

Ακρίτας: Παραιτήθηκε από το ΔΣ ο Σαράντης Γκάγκας

Η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., σεβόμενη την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ορίζει το Καταστατικό και ο Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, ανακοινώνει την παραίτηση του κ. Σαράντη Π. Γκάγκα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και την αντικατάσταση αυτού με τον κ. Βασίλειο Α. Παπαδόπουλο.

Μετά την ως άνω παραίτηση, η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει ως ακολούθως:

Λουκία Α. Σαράντη, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Α. Σαράντης, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστό μέλος
Ιωάννης Χ. Τζίτζικας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Δημήτριος Κ. Καιρίδης, Σύμβουλος, ανεξάρτητο-Mη εκτελεστικό μέλος
Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος, Σύμβουλος, Mη εκτελεστικό μέλος
Βαλαβάνης Χ. Γεώργιος, Σύμβουλος, ανεξάρτητο-Mη εκτελεστικό μέλος
H θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 10/05/2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v