Μοτοδυναμική: Επιστροφή κεφαλαίου €0,03 ανά μετοχή

Στην γενική συνέλευση της 9ης Μαΐου θα αποφασιστεί η μείωησ του μετοχικού κεφαλαίου κατά 351 χιλ. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,56 ευρώ, ώστε να επιστραφεί στους μετόχους κεφάλαιο 3 λεπτών ανά μετοχή.

Μοτοδυναμική: Επιστροφή κεφαλαίου €0,03 ανά μετοχή
Η επιστροφή κεφαλαίου 0,03 ευρώ στους μετόχους είναι μεταξύ των θεμάτων που καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Μοτοδυναμικής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται:

-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 351.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,59 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,03 ευρώ ανά μετοχή και  

- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του 1.872.000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,56 ευρώ σε 0,40 ευρώ, ήτοι κατά 0,16 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών της Εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v