Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2016 η Έλτον

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των Μετόχων της εισηγμένης αναμένεται να διεξαχθεί την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017.

Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2016 η Έλτον

Η διοίκηση της ΕΛΤΟΝ, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017, σύμφωνα με το οποίο:

1. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2016 θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017.

2. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v