Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Από 11/5 η καταβολή του μερίσματος της Mermeren

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017, (record date).

Πειραιώς: Από 11/5 η καταβολή του μερίσματος της Mermeren

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (η «Εταιρεία») που εδρεύει στο Prilep της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM), ανακοινώνει στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. ότι, με απόφαση της από 24 Απριλίου 2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, θα διανεμηθούν κέρδη εις νέον που έχουν συσσωρευθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Το διανεμόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό του 1,00 ευρώ (μεικτό), ενώ το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί ανά ΕΛ.ΠΙΣ. μετά την παρακράτηση φόρου (σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει), ανέρχεται σε 0,75 ευρώ.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017, (record date).

Από την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017, τα ΕΛ.ΠΙΣ θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω ποσού (ημέρα αποκοπής).

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε..

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v