Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Στις 15/6 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή κερδών

Τη διανομή κερδών καλείται μεταξύ άλλων να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Mermeren στις 15 Ιουνίου.

Mermeren: Στις 15/6 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή κερδών

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Mermeren θα λάβει χώρα στις 15 Ιουνίου 2017 (Πέμπτη) ώρα 10.00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Krusevski Pat bb στο Prilep.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης,

2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,

3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,

4. Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

5. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης ανεξάρτητων ελεγκτών για το έτος 2016.

6. Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016

7. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016

8. Ετήσια έκθεση του εσωτερικού ελέγχου για το έτος 2016

9. Διάθεση κερδών της Εταιρείας για το έτος 2016

10. Διορισμός ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2017

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v