Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Διανέμει μέρισμα €0,0425/μετοχή

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias.

Πλαίσιο: Διανέμει μέρισμα €0,0425/μετοχή

Η Πλαίσιο ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 1.103.783,25 ευρώ, ήτοι 0,05 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο ποσό παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 15% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0425 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.335 κοινές, ονομαστικές μετοχές, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη, 30 Μαΐου 2017. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2016) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v