Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας- Λάππας: Στις 20/6 η αποκοπή μερίσματος €0,02

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 από την πληρώτρια Τράπεζα Alpha Bank.

Κλουκίνας- Λάππας: Στις 20/6 η αποκοπή μερίσματος €0,02

Η εταιρία «Κλουκίνας- Λάππας» ανακοίνωσε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Ιουνίου 2017 για διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων ποσού 0,02 ευρώ (μεικτό ποσό) ανά μετοχή.

Το μέρισμα αυτό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 15% και το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ποσό 0,017 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – record date).

Από την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 από την πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v