Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Medicon: Αναρμόδιο το Πολυμελές Πρωτοδικείο για το αίτημα ανακοπής

Παραμένει σε ισχύ η διαταγή πληρωμής που έχει εκδώσει η Eurobank κατά της εισηγμένης. Σε διαπραγματεύσεις για την επόμενη μέρα παραμένει η διοίκηση της εταιρίας.

Medicon: Αναρμόδιο το Πολυμελές Πρωτοδικείο για το αίτημα ανακοπής

Αναρμόδιο δήλωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στο αίτημα ανακοπής που είχε υποβάλλει η Medicon Hellas έναντι της διαταγής πληρωμής που είχε εκδώσει κατά το παρελθόν η Eurobank.

Αυτό σημαίνει ότι η διαταγή πληρωμής ισχύει (η Τράπεζα θα μπορεί να εισπράττει μέρος των ταμειακών εισροών της εισηγμένης), ωστόσο η «επόμενη μέρα» βρίσκεται στο περιεχόμενο των ευρύτερων διαπραγματεύσεων που διεξάγει η Medicon Hellas με το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών, με στόχο την αναχρηματοδότηση των υποχρεώσεών της.

Μάλιστα, το Euro2day.gr σε πρόσφατο δημοσίευμά του (7/7/17) με τίτλο «Πιο κοντά Medicon και τράπεζες» είχε αναφερθεί στις βαρύτατες απώλειες που προκάλεσε στην εισηγμένη το PSI και στην ανάγκη αναχρηματοδότησης της εταιρείας, μέσα από μια συνολική λύση με τις πιστώτριες τράπεζες.

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωσή της στο ΧΑ η εταιρία επισημαίνει τα εξής:

Δημοσιεύθηκε η υπ. αρίθμ. 2201/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αφορά στην από 5.9.2016 και με αύξ. αριθμό κατάθεσης 52457/1605/2016 ανακοπή της εταιρείας κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχει την έδρα της στην Αθήνα, οδός Όθωνος, αρ.8, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την ακύρωση της υπ' αριθμ. 2996/2016 διαταγής πληρωμής του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή αναστέλλεται η συζήτηση της από 5.9.2016 και με αύξ. αριθμό κατάθεσης 52457/1605/2016 ανακοπής, με την οποία βάλλεται η διαταγή πληρωμής τόσο κατά το μέρος με το οποίο ζητείται η τελεσίδικη διάγνωση επί της ύπαρξης της απαίτησης, όσο και κατά το μέρος που αφορά στην προτεινόμενη με συμψηφισμό ανταπαίτηση της Medicon ποσού 738.700,45 ευρώ μέχρι την τελεσίδικη περάτωση της δίκης

α) επί της από 21.7.2014 με γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσης 88405/2431/2014 αγωγή της και

β) επί της από 8.6.2016 γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 29995/586/15.6.2016 αγωγής της Μedicon κατά της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.Ε, που έχουν ασκηθεί και εκκρεμούν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Τέλος το Δικαστήριο κηρύσσει εαυτόν καθ'ύλην αναρμόδιο ως προς το κεφάλαιο με το οποίο βάλλεται η από 1.9.2016 επιταγή προς πληρωμή και παραπέμπει την ανακοπή κατά της εκτέλεσης στο καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v