Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Στις 31 Ιουλίου η πρόωρη αποπληρωμή του ΜΟΔ

Σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων του κεφαλαίου και του τόκου του ΜΟΔ είναι η 29η Ιουλίου 2017.

MIG: Στις 31 Ιουλίου η πρόωρη αποπληρωμή του ΜΟΔ
Η Marfin Investmen Group ανακοίνωσε ότι η πρόωρη αποπληρωμή του κεφαλαίου για αμφότερες τις σειρές του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της με ημερομηνία έκδοσης 29.7.2013 (ΜΟΔ) και η καταβολή των αναλογούντων τόκων για την τελευταία (16η) Περίοδο Εκτοκισμού από 29.4.2017 έως 29.7.2017 θα λάβουν χώρα, σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ και τις διαδικασίες της Ε.Χ.Α.Ε., την 31.7.2017, με την επιφύλαξη των νομοθετικών ρυθμίσεων για τη θέσπιση περιορισμών στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD).

Σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων του κεφαλαίου και του τόκου του ΜΟΔ είναι η 29η Ιουλίου 2017.

Για την Α' Σειρά του ΜΟΔ, το ποσό των τόκων ανέρχεται στο ποσό των 2.884.283,71 ευρώ, ήτοι ποσό 0,017694 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 7% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 163.009.139 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).

Για τη Β' Σειρά του ΜΟΔ, το ποσό των τόκων ανέρχεται στο ποσό των 3.379.888,24 ευρώ, ήτοι ποσό 0,015925 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 6,3% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 212.237.880 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στο ΧΑ.

Η τιμή της πρόωρης αποπληρωμής του κεφαλαίου ανέρχεται σε ποσοστό 100% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ήτοι 1 ευρώ ανά ομολογία, σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v