Παπουτσάνης: Στις €120.000 τα κέρδη εξαμήνου

Κατά το α' εξάμηνο του 2017 οι εξαγωγές της εταιρείας ανήλθαν σε 3,7 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 37% του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι στόχοι της διοίκησης και το επαναλανσάρισμα προϊόντων.

Παπουτσάνης: Στις €120.000 τα κέρδη εξαμήνου

Η Παπουτσάνης σημείωσε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών της κατά 12,5%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών κατά το α' εξάμηνο 2017 αναπτύχθηκε σε 10,0 εκατ. ευρώ έναντι 8,9 την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Η βελτίωση αυτή προήλθε από βελτίωση της διανομής και το επαναλανσάρισμα της σειράς Aromatics, την ανάπτυξη της κατηγορίας των ξενοδοχειακών προϊόντων τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά και την ανάπτυξη πωλήσεων του προϊόντος της σαπουνόμαζας στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό.

Κατά το α' εξάμηνο του 2017 οι εξαγωγές ανήλθαν σε 3,7 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 37% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Το 24% του συνολικού κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις επωνύμων προϊόντων ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ στο εσωτερικό και εξωτερικό, το 38% πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, και το υπόλοιπο 38% παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις.

Το μικτό κέρδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων κατά την τρέχουσα περίοδο και ανήλθε σε 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,4%.

Αντιθέτως, το μικτό περιθώριο κέρδους (το οποίο ανήλθε σε 28,2% έναντι 28,7% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016) επηρεάστηκε αρνητικά από την απότομη και σημαντική αύξηση τιμών σε βασικές πρώτες ύλες. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι το μικτό περιθώριο κέρδους επιβαρύνθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, δεδομένου ότι μόνο μέρος της αύξησης του κόστους μετακινήθηκε στους πελάτες μέσω αύξησης τιμών των προϊόντων.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 και με βάση την πορεία των τιμών των ελαίων που χρησιμοποιούνται στη σαπωνοποιία εκτιμάται ότι αυτές θα κυμανθούν σε χαμηλότερα επίπεδα, με συνέπεια τη βελτίωση της κερδοφορίας.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 0,25 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,19 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2016, ενώ τα κέρδη μετά φόρους ανήλθαν σε κέρδη 0,12 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,10 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2016.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,03 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,08 εκατ. ευρώ το 2016.

Στόχος της διοίκησης της εταιρείας παραμένει η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της, μέσω διεύρυνσης των συνεργασιών με υφιστάμενους συνεργάτες και σύναψης νέων συνεργασιών σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

Επίσης σχεδιάζει την ενδυνάμωση των brands μέσω επαναλανσαρίσματος προϊόντων και τοποθέτησής τους σε νέα σημεία πώλησης (Natura, Καραβάκι).

Παράλληλα με την ανάπτυξη στοχεύει στη διατήρηση ή και μείωση του παραγωγικού κόστους κυρίως μέσω του επενδυτικού της πλάνου, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v