Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ξυλεμπορία: Εκτακτη ΓΣ για εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Στις 10 Οκτωβρίου η συνεδρίαση.

Ξυλεμπορία: Εκτακτη ΓΣ για εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ- ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, το Διοικητικό της Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 10.10.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Σε περίπτωση που κατά τη Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 10.10.2017, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 23.10.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v