Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τζιρακιάν: Στις 12 Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης του θέματος της ημερησίας διάταξης, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Οκτωβρίου 2017.

Τζιρακιάν: Στις 12 Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της Τζιρακιάν με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερησίας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23ηΟκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι της προβλεπόμενης απαρτίας από το Νόμο και το Καταστατικό, για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 3η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v