Μοτοδυναμική: Ανοδικές επιδόσεις στο εξάμηνο

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο 1,367 εκατ. ευρώ έναντι 1,228 εκατ. κατά το πρώτο μισό του 2016.

Μοτοδυναμική: Ανοδικές επιδόσεις στο εξάμηνο

Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα σημείωσε κατά το πρώτο εξάμηνο η εισηγμένη εταιρεία Μοτοδυναμική, καθώς:

• Ο κύκλος εργασιών της από τα 26,65 εκατ. αυξήθηκε στα 28,08 εκατ. ευρώ.

• Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο 1,367 εκατ. ευρώ έναντι 1,228 εκατ. κατά το πρώτο μισό του 2016.

• Το καθαρό αποτέλεσμα (ΕΑΤ) βελτιώθηκε κατά 38%, καθώς η κερδοφορία ανέβηκε από τα 479 στα 662 χιλιάδες ευρώ.

• Τα ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου αυξήθηκαν στα 9,382 εκατ. ευρώ.

• Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές (λειτουργικές ταμειακές ροές +909 χιλ., επενδυτικές ταμειακές ροές -515 χιλ. ευρώ) με αποτέλεσμα να χρηματοδοτηθεί η επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους (0,03 ευρώ ανά μετοχή) και να μειωθεί ελαφρά ο καθαρός δανεισμός.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v