Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ίλυδα: Στις 27 Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση

Μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνεται η επικύρωση κατάρτισης προσυμφώνου αγοράς ακινήτου μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α του κ.ν.2190/1920.

Ίλυδα: Στις 27 Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ίλυδα καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση-επικύρωση κατάρτισης προσυμφώνου αγοράς ακινήτου μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Θέμα 2ο: Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v