Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Στα 618.000 ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη στο εξάμηνο

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Βογιατζόγλου εμφάνισαν κέρδη ύψους 618 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 82 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Βογιατζόγλου: Στα 618.000 ευρώ αυξήθηκαν τα κέρδη στο εξάμηνο

O Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου έκλεισε στα 10.749 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 39,20% σε σχέση με το αντίστοιχο A' Εξάμηνο του 2016 (7.722 χιλ. ευρώ), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 3.744 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση ύψους 40,87% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2016 (2.658 χιλ. ευρώ). Τα αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν κέρδη ύψους 941 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 254 χιλ. Ευρώ το A' Εξάμηνο 2016.

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 749 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 53 χιλ. ευρώ το 'Α Εξάμηνο 2016, ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 618 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 82 χιλ. ευρώ το 'Α Εξάμηνο 2016).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας έκλεισε στα 8.588 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,03% σε σχέση με το αντίστοιχο 'Α Εξάμηνο 2016 (6.177 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 3.132 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση ύψους 45,19% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2016 (2.157 χιλ. ευρώ).

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισαν κέρδη ύψους 981 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 168 χιλ. ευρώ το 'Α Εξάμηνο 2016). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.212 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 923 χιλ. ευρώ το 'Α Εξάμηνο 2016 ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.064 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 965 χιλ. ευρώ το A' Εξάμηνο 2016.

Η αύξηση των Κερδών προ Φόρων οφείλεται στην σημαντική αύξηση του Κύκλου Εργασιών και στην αύξηση του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v