Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Συμφωνία πώλησης άυλων περιουσιακών στοιχείων σε εταιρεία του Ομίλου GVC

Την επόμενη μέρα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής θα παύσει η δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα της παροχής υπηρεσιών διαφήμισης και προώθησης.

Centric: Συμφωνία πώλησης άυλων περιουσιακών στοιχείων σε εταιρεία του Ομίλου GVC

Η εταιρεία Centric Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνητικό πώλησης σημαντικών άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου της, με εταιρεία του Ομίλου GVC Plc, που είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων τελεί υπό την αίρεση της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Centric.

Το συμφωνητικό αφορά στη δραστηριότητα θυγατρικών εταιρειών του ομίλου Centric που εδρεύουν στο εξωτερικό, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, προώθησης (μάρκετιγκ) και υποστήριξης σε τρίτες εταιρείες-παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εκχώρηση συμβάσεων με διαφημιστικές εταιρείες και άλλους προμηθευτές καθώς και συμβάσεις χορηγίας σε σχέση με την εν λόγω δραστηριότητα.

Η συναλλαγή θα έχει σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου Centric και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική επαναπροσδιορισμού των βασικών τομέων της δραστηριοποίησης του.

Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται και αξιολογούνται τα βασικά δεδομένα και οι εξελίξεις των επιχειρηματικών μονάδων του Oμίλου, με στόχο τη βελτίωση ή τη διεύρυνση των υφισταμένων δραστηριοτήτων, όπως και την επένδυση σε νέους επιχειρηματικούς τομείς που εκτιμάται ότι διαμορφώνουν ελκυστικές συνθήκες ανάπτυξης και επίτευξης κερδοφορίας.

Υπό αυτό το πρίσμα την επόμενη μέρα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής θα παύσει η δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα της παροχής υπηρεσιών διαφήμισης και προώθησης, όπως οι προαναφερθείσες υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου, αλλά θα συνεχιστεί η δραστηριότητα του στο χώρο της λειτουργίας καζίνο και video games και παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών σε κρουαζιερόπλοια και cruise ferries, η οποία ξεκίνησε το 2013 και αναπτύσσεται ικανοποιητικά ως σήμερα, όπως επίσης και η παρουσία του στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στον άξονα της διεύρυνσης του αντικειμένου δραστηριότητας, εντάσσεται η είσοδος του Ομίλου στις αγορές της μαζικής εστίασης και της εκμετάλλευσης τουριστικών ακινήτων, τομείς στους οποίους ο Όμιλος έχει ήδη προχωρήσει σε αρχικές επενδύσεις.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα παράσχει σημαντική ρευστότητα η οποία θα δώσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ανάπτυξης του Ομίλου και επιτάχυνσης των επενδυτικών κινήσεων του. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, συντάσσονται και θα δημοσιευθούν πρόσθετες πληροφορίες για τη συναλλαγή, όπως και τα συμπεράσματα της έκθεσης αποτίμησης ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών, σε χρονικό σημείο που να προηγείται της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Centric ώστε οι μέτοχοι και γενικότερα οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν μια πλήρη και τεκμηριωμένη άποψη αναφορικά με την συναλλαγή.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού πληροφοριακό σημείωμα αναφορικά με την πώληση των περιουσιακών στοιχείων.

Τέλος, περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ημερομηνία και τον τόπο τέλεσης της σχετικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων θα ανακοινωθούν σύντομα με νεότερο δελτίο τύπου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v