ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση 7,87 εκατ. με τα ΚΑΕ

Αντικείμενο της Σύμβασης ύψους 7,874 εκατ. ευρώ είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου «Επέκταση κτιρίου αεροσταθμού -μετεγκατάσταση και επέκταση των ΚΑΕ στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου».

ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση 7,87 εκατ. με τα ΚΑΕ

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοίνωσε στις 11/10/2017 ότι υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου «Επέκταση κτιρίου αεροσταθμού -μετεγκατάσταση και επέκταση των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου "ΚΑΗΚ"». 

Το συνολικό τίμημα του αντικειμένου της σύμβασης αυτής ορίστηκε στο ποσό των € 7.874.000,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus