Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ξυλεμπορία: Η ΕΓΣ εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ξυλεμπορία συγκροτήθηκε σε σώμα στις 26 Οκτωβρίου.

Ξυλεμπορία: Η ΕΓΣ εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ξυλεμπορία που πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο -αφού συγκροτήθηκε σε σώμα με τη με ίδια ημερομηνία συνεδρίασή του- έχει ως εξής:

Παππάς Αλέξανδρος, Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεράρδη Σοφία, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεράρδης Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Παπαδάκης Ευτύχιος, Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Θεοδωρίδης Νικόλαος, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό μέλος
Μιχαήλ Τρικούδης, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό μέλος
Εφραίμογλου Δημήτριος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Σιγάλας Μιχαήλ, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική  Συνέλευση  που θα λάβει χώρα το 2021.

Επίσης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού ενημερώθηκε  για τις υποψηφιότητες των νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία έχει ως εξής:

Εφραίμογλου Δημήτριος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)
Σιγάλας Μιχαήλ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.)
Λεκάκης Ευάγγελος – Εμμανουήλ (μη μέλος του Δ.Σ., με επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v