Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Στο 79,55% αυξήθηκε το ποσοστό της Intracom

Προηγουμένως το ποσοστό της Intracom στην Intrakat ήταν 74,71%.

Intrakat: Στο 79,55% αυξήθηκε το ποσοστό της Intracom

Η Intrakat γνωστοποιεί ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Intracom επί μετοχών της Intrakat ανέρχεται πλέον σε 79,556% (δηλ. 24.246.451 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 30.477.156), έναντι προηγούμενου ποσοστού 74,719%.

Επιπλέον η Intrakat ανακοίνωσε ότι η Intracom Holdings, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Δημήτρη Κλώνη, Πρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 13/11/2017 απέκτησε 20.451.055 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 8.180.422,00 ευρώ, λόγω συμμετοχής της Intracom Holdings στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 07/07/2017 Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26/06/2017 Τ.Γ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v