Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AudioVisual: Στο ταμπλό 1,48 εκατ. νέες μετοχές από 22/12

Οι μετοχές προέκυψαν από τη μετατροπή ισόποσων μη εισηγμένων προνομιούχων μετοχών.

AudioVisual: Στο ταμπλό 1,48 εκατ. νέες μετοχές από 22/12

Η εταιρεία «Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος ΑΕ» ανακοινώνει ότι στις 22/12/2017 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 1.488.912 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μετατροπή ισόποσων μη εισηγμένων προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2017.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την υπ' αριθμ. 85488/1.08.2017 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας συνεπεία της εν λόγω μετατροπής.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της στις 19/12/2017 ενέκρινε την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση των 1.488.912 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που προκύπτουν από την μετατροπή.

Από τις 22/12/2017, το νέο σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 51.119.369 κοινές ονομαστικές μετοχές και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για την εν λόγω πράξη δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5β του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v