Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι- Κρι: Κάτω του 5% η συμμετοχή του Γεώργιου Τσινάβου

ο κος Γεώργιος Τσινάβος, κατέχει πλέον 1.460.336 μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 19/12/2017.

Κρι- Κρι: Κάτω του 5% η συμμετοχή του Γεώργιου Τσινάβου

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. ανακοίνωσε ότι ο κος Τσινάβος Γεώργιος, τέκνο του κου Τσινάβου Παναγιώτη (Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας), προέβη στις 19/12/2017 σε πώληση 200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών προς 3,00 ευρώ έκαστη.

Σημειώνεται ότι ο Γεώργιος Τσινάβος, μέτοχος της εταιρείας, κατείχε μέχρι την 19/12/2017 1.660.336 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,021% επί συνόλου 33.065.136 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Την 19/12/2017 έλαβε χώρα η διάθεση 200.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστού 0,605%. Με την άνω μεταβίβαση, ο κος Γεώργιος Τσινάβος, κατέχει πλέον 1.460.336 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, το δε ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της εταιρείας ανέχεται πλέον σε 4,417%.

Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε διότι ο Γεώργιος Τσινάβος, ο οποίος σημειωτέον, δεν κατέχει εμμέσως δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3556/2007 ή μέσω της κατοχής χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, κατήλθε του ορίου του 5% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v