Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Στο 7,913% μειώθηκε το ποσοστό της Prime Insurance

Ο Δ. Κοντομηνάς ελέγχει την Prime Insurance μέσω άλλων εταιρειών.

Ευρωσύμβουλοι: Στο 7,913% μειώθηκε το ποσοστό της Prime Insurance

Η εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ενημερώνει ότι σύμφωνα με την από 21/12/2017 γνωστοποίηση του νόμου 3556/2007 που έλαβε:

-Η «PRIME INSURANCE COMPANY LTD» ενημερώνει ότι δεν συμμετείχε στην τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.». Λόγο αυτού του γεγονότος το ποσοστό της εταιρείας κατήλθε του ορίου του 10% και πλέον κατέχει, την 19/12/2017, 880.315 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,913 %.

-Ο κ. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ενημερώνει ότι την 19/12/2017 ήλεγχε μέσω πλειοψηφικού ποσοστού την εταιρεία «GOLVENVEIL LIMITED», η οποία είχε την πλειοψηφία των μετοχών και ήλεγχε την εταιρεία «ROTARDO LIMITED», η οποία είχε την πλειοψηφία και ήλεγχε την «PRIME INSURANCE COMPANY LTD» η οποία κατείχε κατά την ημερομηνία αυτή 880.315 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,913 % στην εταιρεία «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v