Σπύρου: Τι αποφάσισε η ΕΓΣ για το ομολογιακό δάνειο

Οι μέτοχοι αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, την υπογραφή σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής του από 28/3/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου 7,3 εκατ. ευρώ, που ανέρχεται σήμερα σε 2,764 εκατ. ευρώ.

Σπύρου: Τι αποφάσισε η ΕΓΣ για το ομολογιακό δάνειο

Οι μέτοχοι της εταιρείας Αγροτικός Οίκος Σπύρου, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της 29ης Δεκεμβρίου,  στην οποία παρέστησαν 4 μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 67,67 % επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, έλαβαν τις ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποφασίστηκε  με απαρτία 67,67% και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,67%  η υπογραφή σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου €7.300.000, η οποία ανέρχεται σήμερα σε  €2.764.875. 

2. Αποφασίστηκε  με απαρτία 67,67% και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,67% η  κεφαλαιοποίηση τόκων μέχρι συνολικού ποσού €2.737.500, στο πλαίσιο υπογραφής της σύμβασης αναγνώρισης οφειλής και ανανέωσης ενοχής εκ του από 28/03/2007 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου ποσού €7.300.000.

3. Παρασχέθηκε, με απαρτία 67,67% και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,67% εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου.

4. Αποφασίστηκε  με απαρτία 67,67% και  ομόφωνη πλειοψηφία 67,67%  ο ορισμός των  μελών Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v