Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Πωλήσεις «ασημικών» για ρύθμιση δανεισμού

Η εισηγμένη εταιρεία έχει δρομολογήσει για τους επόμενους μήνες τη διάθεση και άλλων συμμετοχών-θυγατρικών της, μετά την πώληση του 50% του Skroutz.gr. Στόχος να ρυθμιστούν οι υποχρεώσεις της προς τη Eurobank.

Dionic: Πωλήσεις «ασημικών» για ρύθμιση δανεισμού

Η πώληση του 50% των μετοχών της θυγατρικής Skroutz, που αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, δεν θα είναι η μόνη εκποίηση περιουσιακού στοιχείου για την Dionic, καθώς η εισηγμένη εταιρεία έχει δρομολογήσει για τους επόμενους μήνες τη διάθεση και άλλων συμμετοχών-θυγατρικών της.

Στόχος αυτών των κινήσεων είναι να ρυθμιστούν οι υποχρεώσεις της εισηγμένης προς τη Eurobank και έτσι το υπόλοιπό τους να ψαλιδιστεί από τα 30 στα 4 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μια σύνθετη συμφωνία μεταξύ εταιρείας και τράπεζας, η οποία προβλέπει αφενός αποπληρωμή δανείων από τις πωλήσεις θυγατρικών-συμμετοχών και αφετέρου διαγραφή τόκων υπερημερίας και κεφαλαίου. Μέρος όμως των διαγραφόμενων δανείων θα αναβιώσει σε περίπτωση που κατά τα επόμενα χρόνια η Diοnic βελτιώσει τη λειτουργική της επίδοση (EBITDA) πάνω από ένα προκαθορισμένο ποσοστό.

Στις 30 Ιουνίου του 2017, ο καθαρός δανεισμός της Diοnic (μητρική εταιρεία) είχε διαμορφωθεί σε 53,4 εκατ. ευρώ, καθώς τα μακροπρόθεσμα δάνεια ανέρχονταν σε 12,86 εκατ., τα βραχυπρόθεσμα σε 41,4 εκατ. και τα διαθέσιμα σε 860 χιλ. ευρώ.

Μέσα από τη ρύθμιση με τη Eurobank αλλά και κάποιες άλλες σχεδιαζόμενες κινήσεις, στόχος είναι ο συνολικός δανεισμός να περιοριστεί μέσα στους επόμενους μήνες σε χαμηλό επίπεδο.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, η Diοnic θα πρέπει να συνεχίσει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που έχει ξεκινήσει, προκειμένου να παράγει θετικά λειτουργικά αποτελέσματα, ακόμη και χωρίς τη συμβολή των «ασημικών» (θυγατρικών και συμμετοχών) που θα έχει εκποιήσει.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, ο όμιλος σημείωσε κύκλο εργασιών 23,5 εκατ., κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 419 χιλ. ευρώ και ζημία 3,25 εκατ. ευρώ.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v