Πετρόπουλος: Πωλήσεις μετοχών από τους βασικούς μετόχους

Στο 32,68% κατήλθε το ποσοστό του Ι. Πετρόπουλου στην εισηγμένη. Πώληση 170.000 μετοχών και από τον επίτιμο πρόεδρο Κωνσταντίνο Πετρόπουλο.

Πετρόπουλος: Πωλήσεις μετοχών από τους βασικούς μετόχους

Η Εταιρία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοίνωσε τα ακόλουθα, σε συνέχεια της από 12/1/2018 γνωστοποίησης που έλαβε από τον μέτοχο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Πετρόπουλο:

Ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος κατείχε 2.476.942 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 35,03% επί συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Την 11/1/2018 προέβη σε πώληση 166.500 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστού 2,35%. Με την άνω μεταβίβαση, ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος, κατέχει πλέον 2.310.442 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 32,68% επί των μετοχών της Εταιρείας. Η γνωστοποίηση γίνεται διότι ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος, κατήλθε του ορίου του 1/3 επί των μετοχών της Εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρία ανακοίνωσε ότι ο μέτοχος κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος, προέβη την 11/1//2018 σε πώληση 170.000 μετοχών της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ συνολικής αξίας €856.280.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v