Πετρόπουλος: Στο 5,36% ο ποσοστό της Vanshap Capital Value Fund

Η Vanshap Capital Value Fund αγόρασε στις 24 Ιανουαρίου 60.000 μετοχές της Πετρόπουλος, με αποτέλεσμα το ποσοστό της στην εταιρεία να υπερβεί το όριο του 5%.

Πετρόπουλος: Στο 5,36% ο ποσοστό της Vanshap Capital Value Fund

Η Εταιρία Πέτρος Πετρόπουλος, σε συνέχεια της από 24/1/2018 γνωστοποίησης που έλαβε από τον μέτοχο Vanshap Capital Value Fund LP, γνωστοποίησε πως ο εν λόγω μέτοχος την 24/1/2018 προέβη σε αγορά 60.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστού 0,8%.

Με την αγορά, κατέχει πλέον 379.273 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,36%. 

Η γνωστοποίηση γίνεται διότι ο μέτοχος υπερέβη του ορίου του 5% επί των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v