Πετρόπουλος: Κάτω από το 25% το ποσοστό του βασικού μετόχου

Την 5/3/2018 προέβη σε πώληση 576.923 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστού 8,16%.

Η Εταιρία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο, σε συνέχεια της από 6/3/2018 γνωστοποίησης που έλαβε από τον μέτοχο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Πετρόπουλο, τα εξής:

Ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος κατείχε 2.210.442 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 31,26% επί συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Την 5/3/2018 προέβη σε πώληση 576.923 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστού 8,16%.

Με την άνω μεταβίβαση, ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος, κατέχει πλέον 1.633.519 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 23,10% επί των μετοχών της Εταιρείας. Η γνωστοποίηση γίνεται διότι ο κ. Ιωάννης Πετρόπουλος, κατήλθε του ορίου του 25% επί των μετοχών της Εταιρείας.

Το πακέτο πέρασε χθες μέσω του ΧΑ στην τιμή των 5,2 ευρώ. 

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, οι βασικοί μέτοχοι πώλησαν το ποσοστό σε ξένο fund.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v