Πετρόπουλος: Αύξηση 76,9% στα κέρδη το 2017

Τα καθαρά κέρδη της Π. Πετρόπουλος αυξήθηκαν στα 2,3 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν στα 73,2 εκατ. ευρώ.

Πετρόπουλος: Αύξηση 76,9% στα κέρδη το 2017

Σημαντική αύξηση κερδών αλλά και μείωση πωλήσεων, κατέγραψε το 2017 η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 76,9% και ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι του 1,3 εκατ. ευρώ το 2016.

Οι πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 21,5% και διαμορφώθηκαν στα 73,2 εκατ. ευρώ, από 93,2 εκατ. ευρώ το 2016.

Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε 5,7 εκατ. ευρώ έναντι €5,6 εκατ. το 2016, σημειώνοντας αύξηση 1,8%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 33,3% και ανήλθαν σε €3,2 εκατ. έναντι €2,4 εκατ. το 2016.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε στα €23,1 εκατ. από €22,6 εκατ. το 2016 ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα €9,6 εκατ από €9,8 εκατ. Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν σε
€13,5 εκατ. από €12,7 εκατ. στις 31.12.2016.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €30 εκατ. από €29 εκατ. το 2016.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2017 ήταν 58,5% έναντι 56,5% την 31.12.2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v