Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2017

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018.

Alpha Αστικά Ακίνητα: Δεν διανέμει μέρισμα για τη χρήση του 2017

Η Alpha Αστικά Ακίνητα ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2018, το οποίο έχει ως εξής:

- Η ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) των ετησίων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσεως 2017 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018.

- Η ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως της χρήσεως 2017 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v