Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενική Εμπορίου: Αύξηση κερδών το 2017

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν από τα 539 στα 676 χιλ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2017 διαμορφώθηκαν στα 23,12 εκατ. ευρώ.

Γενική Εμπορίου: Αύξηση κερδών το 2017

Μικρή υποχώρηση κύκλου εργασιών, αύξηση κερδοφορίας και περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα της Γενικής Εμπορίου & Βιομηχανίας κατά τη χρήση του 2017.

Ειδικότερα:

• Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε από τα 24,04 στα 23,45 εκατ. ευρώ.

• Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) υποχώρησαν από το 1,5 στο 1,39 εκατ. ευρώ.

• Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε +1,026 εκατ. ευρώ, έναντι +1,066 εκατ. ευρώ το 2016.

• Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν από τα 539 στα 676 χιλ. ευρώ.

• Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2017 διαμορφώθηκαν στα 23,12 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν θετικές (+1,95 εκατ.) και επέτρεψαν τόσο την υλοποίηση επενδύσεων (εξαγορά του ποσοστού μειοψηφίας στη θυγατρική Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Βορείου Ελλάδος), όσο επίσης τη διανομή μετρητών στους μετόχους και την περαιτέρω μείωση του καθαρού δανεισμού στο 1,75 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της εισηγμένης προτίθεται να προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 0,01 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή.

Σε ότι αφορά τις προοπτικές της εισηγμένης για την τρέχουσα χρήση, η διοίκηση της Γενικής Εμπορίου και Βιομηχανίας επισημαίνει:

«Οι εξελίξεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο επηρεάζουν και διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις ενέργειες της διοίκησης και των στελεχών της εταιρίας. 

Η σημαντικότερη ίσως  εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής του χάλυβα κατά την τελευταία διετία, η οποία με την σειρά της οδήγησε υψηλότερα τις τιμές της πλειονότητας των προϊόντων που εμπορεύεται η εταιρία. Η διαφαινόμενη διατήρηση της μεγέθυνσης της παγκόσμιας οικονομίας εκτιμούμε ότι θα συντηρήσει την ανοδική πορεία των χαλυβουργικών προϊόντων και το 2018. 

Σε εγχώριο επίπεδο προσβλέπουμε σε εκκίνηση σημαντικών έργων στα οποία απευθύνονται τα προϊόντα μας.

Αν τα παραπάνω συνδυαστούν και με κάποια τυχαία αφύπνιση της ελληνικής κυβέρνησης τότε εκτίμηση μας είναι ότι το 2018 θα είναι μία θετική χρονιά για την ελληνική οικονομία γενικότερα και τη Γενική  Εμπορίου & Βιομηχανίας ειδικότερα.  

Με βάση τα παραπάνω, οι ενέργειες της εταιρίας κινούνται σε δύο άξονες με απώτερο στόχο όπως πάντα τη βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.  

Οι ενέργειες του πρώτου άξονα εστιάζουν στην ορθολογικότερη λειτουργία της εταιρίας, τη δημιουργία συνεργειών και οικονομιών κλίμακας. 

Σημαντικότερο ίσως γεγονός που αποφασίσθηκε το 2017, ξεκίνησε την 31.12.2017 και ολοκληρώνεται το  2018,  είναι η συγχώνευση με απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών εταιριών «Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος  Α.Ε. Υδραυλικός και Βιομηχανικός Εξοπλισμός» και «Γενική Εμπορίου Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε.», από την μητρική εταιρία «Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας Α.Ε.», της οποίας τα οφέλη θα αποτυπωθούν τόσο το 2018 όσο και τα επόμενα χρόνια σε όλα  τα τμήματα της μητρικής εταιρίας.  

Ο δεύτερος άξονας ενεργειών περιλαμβάνει κινήσεις που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της θέσης της εταιρίας στις αγορές που δραστηριοποιείται. Διαρκής είναι η προσπάθεια αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας μέσω προσθήκης νέων συνεργατών και εξέλιξης των υπαρχόντων. 

Μελετώντας το εξωτερικό περιβάλλον, η εταιρία εμπλουτίζει τη γκάμα των προϊόντων της και διατηρεί stock προϊόντων ικανό να καλύψει κάθε ζήτηση της αγοράς. Στο σημείο αυτό πρέπει ακόμα να τονίσουμε τη διαρκή βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέση της εταιρίας μέσα από στενή παρακολούθηση των απαιτήσεων και αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων.

Επίσης, παραδοσιακά η εταιρία αναβαθμίζει το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιεί, διατηρώντας πάντα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο».

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v