Πετρόπουλος: Στις 19/4 η ΓΣ για πώληση ακινήτου και αγορά ιδίων μετοχών

Την αγορά ιδίων μετοχών και την πώληση ακινήτου καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Πετρόπουλος στις 19 Απριλίου 2018.

Πετρόπουλος: Στις 19/4 η ΓΣ για πώληση ακινήτου και αγορά ιδίων μετοχών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Πέτρος Πετρόπουλος στις 19/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ιερά Οδό, αριθμός 96.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.17 - 31.12.17) και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2017.

3. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας των μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

5. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου

6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Πώληση ακινήτου.

9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v