Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κυριακούλης: Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ

Η κα. Καλλιόπη Μαγούλα αντικαθιστά την κα. Αρετή Κυριακούλη ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ. Επίσης, νέα υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου ορίστηκε η κ. Ευστρατία Στρογγυλού. Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Απριλίου για την εκλογή επιτροπής ελέγχου.

Κυριακούλης: Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ

Η “Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.” ανακοίνωσε ότι, με την από 28/3/2018 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, έγινε  αποδοχή της παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Αρετής Κυριακούλη συζ. Σταύρου και εκλογή,  μετά από νόμιμη ψηφοφορία, της κας Καλλιόπης Μαγούλα ως νέου μέλους μη εκτελεστικού του Δ.Σ. σε αντικατάσταση της ως άνω παραιτηθείσας.

Η θητεία του άνω νεοεκλεγέντος μέλους μη εκτελεστικού θα διαρκέσει για όσο διάστημα υπολείπεται μέχρι να συμπληρωθεί η θητεία της προκατόχου της, η οποία έχει ορισθεί πενταετής από την ημερομηνία εκλογής του Δ.Σ., ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του 2019.

Η κα Καλλιόπη Μαγούλα θα είναι μέλος μη εκτελεστικό του Δ.Σ. χωρίς να επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή στην υπόλοιπη δομή του Δ.Σ. (θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου, Δ/ντος Συμβούλου, μελών) και στα θέματα εκπροσώπησης της εταιρείας, αρμοδιοτήτων και υπογραφών.

Εξάλλου, η εταιρεία ανακοίνωσε πως νέα υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου ορίστηκε η κ. Ευστρατία Στρογγυλού του Παναγιώτη, σε αντικατάσταση της κ. Ελένης Σακελλαρίου του Βασιλείου, η οποία αποχώρησε από τη θέση στις 28 Φεβρουαρίου. 

Επίσης, σε ξεχωριστή της ανακοίνωση, η Κυριακούλης γνωστοποίησε πως στις 20 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3693/2008 (άρθρο 37 §1).

2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v