Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Alpha Trust-Ανδρομέδα

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει το έτος 2021.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Alpha Trust-Ανδρομέδα
Η  ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ ανακοινώνει ότι το εκλεγέν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 2.4.2018, Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Alexander Zagoreos, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

2. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος

3. Κωνσταντίνος Τζινιέρης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

4. Αλέξιος Σουλτογιάννης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

5. Anastasios Adam, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. James Edward Jordan, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

7. Νικόλαος Κυριαζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει το έτος 2021, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v